GARANCIJA

Domavija d.o.o. garantuju za kvalitet svojih proizvoda. Svi proizvodi su izašli iz naše radionice i odgovaraju dimenzijama i opisu navedenim na sajtu. Za izradu su korišteni najkvalitetniji uvozni materijali i prateći okov što garantuje dugotrajnost i kvalitet gotovog proizvoda.

Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbjeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će zamjeniti proizvod novim ili vratiti novac.

Garantni rok počinje danom prodaje koji se unosi u garantni list i ovjerava pečatom i potpisom ovlašćenog prodavca.

Garancija važi u sljedećim slučajevima:

  • u slučaju bilo kog neslaganja sa crtežom
  • u slučaju neispravnosti ugrađenog okova
  • u slučaju oštećenja na materijalima od kojih je napravljen najmeštaj pod uslovom da nisu nastala uslijed nepravilnog rukovanja ili održavanja istih.
     

Garancija ne važi u sljedećim slučajevima:

  • u slučaju oštećenja ili neispravnosti ugrađenog okova koja su nastala usljed nepravilnog rukovanja
  • u slučaju oštećenja materijala nastalog nepravilnim održavanjem
  • u slučaju fizičkih oštećenja nastalih nepažnjom
  • u slučaju nepotpisane otpremnice – garancije
  • u slučaju oštećenja koja su nastala kao posljedica vršenja bilo kakve popravke od strane neovlašćenih lica.

Da bi se izbjegli nesporazumi, prilikom isporuke dužnost prodavca i kupca je da izvrše pregled proizvoda i da ukažu na eventualna mehanička oštećenja, u kom slučaju će proizvod biti zamjenjen.