OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA WEB STRANICE, INTERNET PRODAVNICE I ONLINE KUPOVINE

Koristeći web stranicu domavija.ba prihvatate pravila propisana ovim Opštim uslovima korišćenja web stranice prilikom kupovine proizvoda osiguranja putem interneta i saglasni ste na postupanje sa Vašim podacima u skladu s ovom izjavom. Korišćenjem ove web stranice, smatra se da ste neopozivo pristali na ove Opšte uslove korišćenja.Ove Opšte uslove domavija.ba, može u skladu sa Zakonom i svojim poslovnim potrebama mjenjati i dopunjavati.Svaka izmjena ili dopuna ovih Opštih uslova obavezuje korisnike, od dana objavljivanja na internet stranici domavija.baSvi korisnici internet stranice su u obavezi da prije korišćenja usluga ove web stranice pročitaju i upoznaju se sa Opštim uslovima korišćenja. Domavija DOO kao vlasnik internet prodavnice domavija.ba vodi brigu o zaštiti podataka korisnika ove web stranice. Domavija DOO ne odgovara za eventualne promjene cijena ili nekih detalja koji se nalaze na web stranici. Cijene se mogu promjeniti a da ne budu odmah unesene na web stranicu. Tačnost podataka i cijene možete provjeriti na info telefon : +387 33 769 931 Ograničenja korišćenja internet stranice i sadržaj postavljen na ovu internet stranicu je vlasništvo Domavija DOO.Štampanje, kopiranje, prikazivanje, mjenjanje, distribucija, reprodukcija ili objavljivanje bilo dijela ili cijele sadržine internet stranice nije dozvoljeno ni na koji način bez pisane saglasnosti Domavija DOO, izuzev pregledanja ili štampanja dijela internet stranice za lične, nekomercijalne potrebe korisnika.Domavija DOO nije odgovorna niti preuzima bilo koju vrstu odgovornosti za bilo koju vrstu štetnih posljedica nastalih uslijed kraćeg ili dužeg prekida rada web servisa, nepravilnog funkcionisanja ili problema u funkcionisanju Interneta, kvarova na kompjuterskoj opremi ili problema sa istom, problema u funkcionisanju telekomunikacione opreme ili neke druge vrste uređaja i opreme, a koji su van kontrole i uticaja Domavija DOO.  DOMAVIJA DOO